KNJIGA, PROIZVODNJA GROŽĐA I KALEMLJENJE LOZE Fizičko lice

2020-10-18 12:01   Usluge   Svilajnac   601 prikaza

1,200 RSD

  • knjiga-proizvodnja-grozda-i-kalemljenje-loze-big-0
Location: Svilajnac
Price: 1,200 RSD

KNJIGA, PROIZVODNJA GROŽĐA I KALEMLJENJE LOZE

 

Sobzirom da zbog promena unačinu gajenja vinove loze i kalemarstvu, koje su rangu napretka tehnologijeproizvodnje u voćarstvu, nisam želeo da objavim reprint knjige"Proizvodnja i sistemi uzgoja voća i grožđa". U svetu, evropskimzemljama i u našoj evropskoj Srbiji promene sistema gajenja, pojava novihsorata, naših i introdukovanih međuvrsnih hibrida kroz napred navedeni period,sa celokupnom tehnologijom proizvodnje, neophodno je bilo da se izvrše evidentnedopune i izmene u prethodnoj knjizi. Osim toga, želeo sam da to budemonografsko izdanje napisano na način razumljiv i primenljiv u praksi.

Smatram da nije neophodno danavodim sadržaj i napred navedene novine u knjizi, jer knjiga je tako napisanada sadrži sve elemente koje bi trebalo da sadrži priručnik iz oblastivinogradarstva. Nikako nisam hteo da knjiga bude kliše, već sam se potrudio dapojedine bitne sadržaje iz knjige ponovim u skraćenom i pojednostavljenomobliku, apostrofirajući pojedine naslove sa "sažetkom". Samim tim,suština i koncept su izmenjeni u odnosu na prethodnu knjigu koju sam napisao.Ovo je moja 18. knjiga po redu, te smatram da će zadovoljiti u potpunostistalne i buduće čitaoce mojih knjiga. Autor, dipl. ing. Stanko Nekić. Poručivanjeknjige: tel. br. 064/311-501-7. Cena: 1200 RSD + poštarina.