Zaštita bilja-Pesticidi i zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu Fizičko lice

2019-09-22 18:19   Usluge   Gornji Milanovac   755 prikaza

1,500 RSD

  • img
Price: 1,500 RSD

Knjiga "Pesticidi i zaštita u voćarstvu i vinogradarstvu"predstavlja sažetak materije, koja se odnosi na pesticide novije generacije uvoćarstvu i vinogradarstvu, njihovu primenu savremenim mašinama za zaštitubilja i poglavlja koja se odnose na prouzrokovače biljnih bolesti i štetočina.Kada je reč o prouzrokovačima biljnih bolesti i štetočinama, materija jeprilagođena da je može svako razumeti, od početnika u voćarstvu ivinogradarstvu, stručnjaka zaštite bilja, učenika srednjih poljoprivrednihškola, te studenata poljoprivrednih fakulteta. Glavni akcenat dao sam na procesupoznavanja štetnih organizama i rešavanje problema zaštite od njih, vodećiračuna o pravom momentu primene, efikasnosti preparata koji se koriste, čuvanježivotne sredine i dr. Autor, Stanko Nekić, dipl. ing. agronomije. Knjiga semože naručiti na tel. br. 064/311-501-7. Cena knjige 1.500 RSD+ poštarina.

Oznake (Tags):

poljoprivreda